Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Από την αρχή η Ένωση αγκαλιάστηκε από μεγάλο αριθμό συναδέλφων που είδανε μέσα σ' αυτήν ένα όργανο συλλογικής δράσης και πίεσης προς την πολιτεία. Με την μαζική αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα αυξήθηκε θεαματικά και ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο και συνεπακόλουθα και ο αριθμός των μελών της Ένωσης. Από την αρχή της ύπαρξής της η Ένωση συνεργάστηκε στενά με τον τότε Εθνικό Οργανισμό Ελληνικής Χειροτεχνίας σε οτιδήποτε είχε σχέση με την προβολή του κλάδου στο εσωτερικό και το εξωτερικό αλλά και με όλους τους άλλους οργανισμούς ή φορείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν το έργο της.